060 53 53 53
Magazin online / Suport clienți
Luni-Vineri: 8:00 – 18:00 Sâmbătă: 8:00 – 16:00
online@volta.md Mai multe contacte

Politica de confidenţialitate

1.  Introducere

1.1. Prezenta politică de confidențialitate descrie practicile prelucrării datelor cu caracter personal pentru site-ul web volta.md.

1.2. Politica de confidențialitate se aplică atunci cînd noi acționăm în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la subiecții de date cu caracter personal; cu alte cuvinte, atunci când stabilim scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.3. Această Politică de confidențialitate explică scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi și partenerii noștri, modul în care prelucrăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care aceste date sunt utilizate și ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, specifică detaliile de contact ale noastre pentru a vă putea exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale autorității de control în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

1.4. În această notificare, „noi” și „noastre” se referă la S.R.L. “VOLTA”. Pentru a afla mai multe informații despre noi, consultați secțiunea 2.

1.5. Noi ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și respectăm prevederile legislației naționale aplicabile.

 2. Identitatea și datele de contact ale operatorului

2.1. Site-ul web volta.md este deținut și gestionat de către S.R.L. “VOLTA” (C/F: 1003600028059). Acest site web este instrumentul nostru important de comunicare.

2.2. Sediul S.R.L. “VOLTA” este: mun. Chișinău, str. Pădurii nr. 19.

2.3. Ne puteți contacta:    

(a)   prin poștă, la adresa poștală menționată în p.2.2.;

(b)   telefonic, pe numărul de contact publicat: 060535353 sau +37322267777;

(c)   prin e-mail la reclamatii@volta.md .

3. Categoriile de date cu caracter personal și scopurile prelucrării datelor colectate

3.1. În acest capitol sunt menționate:

(a) scopurile pentru care putem prelucra datele cu caracter personal colectate;

(b) în cazul datelor cu caracter personal pe care nu le-am obținut direct de la dumneavoastră, categoriile specifice ale acestor date cu caracter personal.

3.2. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar să prestăm serviciile solicitate de dumneavoastră. Unele servicii prestate de noi necesită prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care ni le furnizați.

3.3. Vom colecta date despre utilizarea site-ului și serviciilor noastre. Acestea pot include adresa de protocol de internet (adresa IP), tip dispozitiv, geo locația, tip browser. Colectarea acestor informații ne permite să înțelegem mai bine vizitatorii care accesează site-ul nostru web, de unde provin și ce conținut de pe site-ul nostru web este de interes pentru dumneavoastră. Folosim aceste informații în scopuri de analiză internă și pentru a îmbunătăți calitatea și relevanța site-ului nostru web pentru vizitatorii noștri. Informațiile vor fi colectate utilizând cookie-uri și tehnologii similare de urmărire, așa cum este explicat mai departe în politica noastră privind modulele cookie.

De asemenea, aveți opțiuni cu privire la modulele cookie, așa cum este descris în politica noastră privind modulele cookie. Prin modificarea preferințelor browser-ului dumneavoastră, aveți posibilitatea de a accepta toate modulele cookie, de a fi notificat când este setat un cookie sau de a respinge toate modulele cookie. Dacă alegeți să respingeți modulele cookie, este posibil să nu puteți utiliza o parte a site-ul nostru web.

3.4. Vom reține istoricul dumneavoastră de cumpărături şi vom utiliza detalii despre produsele pe care le-ați cumpărat anterior pentru a vă face sugestii de alte produse de care considerăm că veți fi, de asemenea, interesat(ă)

3.5. Vom păstra şi evalua informații cu privire la vizitele dumneavoastră recente pe site-ul nostru, precum şi la modul în care vă deplasați printre diferitele secțiuni ale site-ului nostru în scopuri de analiză, pentru a înțelege modul în care oamenii utilizează site-ul nostru, astfel încât să îl putem face mai intuitiv.

3.6. Vom ține evidența articolelor de pe site-ul nostru pe care ați făcut clic şi vom utiliza aceste informații pentru a direcționa către dumneavoastră publicitatea realizată pe acest site, care este de interes pentru dumneavoastră şi pe care am identificat-o pe baza articolelor pe care le-ați citit.

3.7. Vom prelucra datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră în scop de prospectare comercială/marketing a produsele și serviciile noastre. Prelucrăm aceste date cu caracter personal cu consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, printr-o solicitare în formă liberă expediată pe poșta reclamatii@volta.md. Accesați butonul “dezabonare” dacă nu doriți să primiți „newsletter”  de la noi.

3.8. Suplimentar la scopurile specifice pentru care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal stabilite în prezenta secțiune, vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal atunci cînd o astfel de prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale.

3.9. Vă rugăm să nu ne furnizați date cu caracter personal, decît dacă este necesar și/sau vi le solicităm.

4. Drepturile subiectului și condițiile în care acestea pot fi exercitate

4.1. Potrivit Legii nr.133 din 8.7.2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal”, aveți drepturi specifice în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi. 

4.2. În temeiul acestei legi, drepturile dumneavoastră specifice, includ:

(a)   dreptul de acces la datele cu caracter personal;

(b)   dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal;

(c)   dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal;

(d)   dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

4.3. Aveți dreptul la confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate și, în cazul prelucrării, aveți dreptul să solicitați de la noi informații suplimentare. Cu condiția că drepturile și libertățile altora nu vor fi lezate, vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră.

4.4. Aveți dreptul să vă opuneți, în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care vă vizează să fie prelucrate. Noi vom examina cererea dumneavoastră în termen de 30 zile și vă vom informa dacă avem nevoie de timp suplimentar.

4.5 În cazul în care ați permis prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, printr-o solicitare în formă liberă expediată pe poșta reclamatii@volta.md. Accesați butonul “dezabonare” dacă nu doriți să primiți „newsletter”  de la noi. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.

4.6. Aveți dreptul să obțineți, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al acestor date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră. Cu toate acestea, există excepții de la dreptul de intervenție asupra datelor, care sunt prevăzute în cap.III din Legea nr.133 din 8.7.2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal”.

4.7. Dacă credeți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este conformă cu prevederile Legii nr.133 din 8.7.2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal” aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, strada Serghei Lazo, nr. 48, MD-2004.

 5. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

5.1. Vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către categorii de destinatari precum parteneri din domeniul telecomunicații și media, în condițiile prevăzute de cadrul juridic național.

6. Ștergerea datelor personale

6.1. Ne puteți cere oricând să ștergem datele cu caracter personal fără anumite clauze. Compania VOLTA nu este în drept de a refuza solicitarea dvs.
Pentru a șterge datele cu caracter personal este necesar să contactați responsabilul VOLTA cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

- prin e-mail la adresa: admin@volta.md
- prin telefon la nr. 060 53 53 53

6.2 Asigurați-vă că ați salvat informația din contul dvs. Procesul de ștergere a datelor respectiv a contului de utilizator este unul irevocabil, datele personale și contul de utilizator nu vor putea fi restabilite.

7. Dispoziții finale

6.1. Putem să modificăm prezenta Politică de confidențialitate prin publicarea unei versiuni actualizate pe site-ul nostru web.

6.2. Recomandăm să consultați această pagină pentru a vă asigura că sunteți informați cu privire la condițiile propuse în această Politică.

6.3. Prezenta Politică de confidențialitate se interpretează și se aplică în colaborare cu Termenii și Condițiile publicate pe volta.md.

 

Data ultimei editări: 10.05.2022

Versiunea: 1.1