Până la extragerea premiilor au mai rămas:

 PROMOȚIE EXPIRATĂ 

 
 

Stimați clienți,

Vă invităm să participați la promoția “TOMBOLĂ – O vară plină de Cadouri!”

Perioada de desfășurare:

De la 4 iunie până la 28 august 2020

Locul desfășurării:

🛒- Magazin online VOLTA.MD
– Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Pădurii, 19)
– Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Uzinelor, 4)
– Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Calea Orheiului, 101)
– Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10)

Produse ce participă:

Toate produsele

Condițiile și modul de desfășurare a promoției:

1. Procurați produse în valoare de 1000 lei ca persoană fizică sau de 5000 lei ca persoană juridică într-unul din magazinele companiei VOLTA sau în magazinul online;
2. Solicitați* și primiți tichetul de participare** la achitarea sau primirea comenzii;

3. Completați tichetul cu datele necesare și prezentați-l reprezentantului companiei pentru al adăuga la tombolă;
4. Urmăriți*** marea extragere pe data de 29.08.2020, ora 16:00 – 18:00 în DIRECT la postul de televiziune Jurnal TV;
5. Ridicați**** cadoul din oficiu central a Companiei VOLTA.

* Pentru clienții ce efectuează comanda on-line solicitarea se face în momentul confirmării comenzii prin telefon.

** Dacă suma comenzii va fi mai mare de 2000 lei (10 000 lei persoane juridice ) clientul va primi două tichete de participare , 3000 lei (15 000 lei persoane juridice) – 3 tichete e.t.c.

*** Participantul extras va fi apelat de maxim două ori în DIRECT, rugăm să aveți aproape tichetul și bonul de casă.

**** Pentru a putea ridica cadoul este obligatoriu să păstrați:

 • persoane fizice – tichet de participare împreună cu bonul de casă și buletinul de identitate;
 • persoane juridice – tichet de participare, bon sau nr. factură fiscală și buletinul participantului.
Regulamentul promoției “O vară plină de Cadouri!” detalii

Articolul 1. Organizatorul Campaniei Promotionale.

 1. Tombola promoțională (în continuare ”Tombolă”) este organizată și desfașurată de ”VOLTA SRL ”, cu sediul în Chișinău, str. Pădurii 19, c/f 1003600028059 (denumită în continuare ”Organizator”).
 2. Tombola este organizată din fondurile proprii ale ”VOLTA SRL”, dar și din contribuțiile oferite de furnizorii locali sau internaționali.

Articolul 2. Temeiul Legal si Dispoziții Generale

 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusive a Legii Nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Prezentul Regulament, (oficial numit în continuare ”Regulament”) reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare  a produselor comercializate de ”VOLTA SRL”, în rețeaua de  magazine VOLTA și a extragerilor de premii în cadrul Tombolei.
 3. Termenii și condițiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toți participanții la tombolă.
 4. Prezentul Regulament va fi făcut public începînd cu data de 04.06.2020, fiind disponibil oricărei persoane pe siteul volta.md si afișat în fiecare magazin VOLTA.

Articolul 3. Perioada și locul desfășurării campaniei promoționale

 1. Tombola promoțională, este organizată pentru cumpărătorii produselor comercializate de magazinul ONLINE  volta.md și de Magazinele VOLTA  din Chișinău, aflate pe adresa:
  ✔️Magazin VOLTA 1- str. Pădurii 19;
  ✔️Magazin VOLTA 3- str. Uzinelor 4;
  ✔️Magazin VOLTA 4– str. Calea Orheiului 101;
  ✔️Magazin VOLTA 5 – str. Calea Ieșilor 10.
 2. Perioada de procurare a produselor participante în tombolă este de: 04.06.2020 ora 8.00 – 28.08.2020 ora 18.00. 
 3. Extragerea premiilor va avea loc pe data de 29.08.2020 ora 16:00 – 18:00 :
  ✔️în DIRECT la postul Jurnal TV,
  ✔️LIVE pe pagina de Facebook @VOLTA.Moldova

Articolul 4.  Modul de desfășurare a campaniei promoționale

 1. Tombola se va lansa pe data de 04.06.20 ora 8:00 și va finaliza pe data de 28.08.20 ora 18:00 pentru cumpărăturile specificate în conformitate cu Art.3 al acestui regulament.
 2. Pentru ficare cumpărătură de minim 1000 lei (pentru persoane fizice) și 5000 lei (pentru persoanele juridice) efectuată în magazinele VOLTA, în perioada stabilită în prezentul regulament, participantul primeste un tichet de participare la tombolă.
 3. Tichetul este format din 2 parți care au numere identice. Participantul va completa câmpurile obligatorii din tichet (necompletarea câmpurilor duce la invalidarea premiului).
 4. Operatorul sau casierul va înregistra EAN codul (barcode) de pe tichetul completat în baza de date 1C a Organizatorului. Și ai comunica Participantului că Extragerea va avea loc în DIRECT conform Art.3, p.3.
 5. După înregistrare Participantul întroduce tichetul cu partea completată în boxa de colectare, cealaltă parte o pastrează până în ziua extragerii premiilor.
 6. Pentru Clientii ce efectueaza comenzi ONLINE solicitarea se face în momentul confirmării comenzii prin telefon.

Articolul 5. Dreptul de participare

 1. La Tombola are dreptul să participe orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, sau juridică care procură în perioada derulării Tombolei, produse prin transfer sau achită marfa în momentul cumpărăturii și nu este revânzător.
 2. Nu au dreptul de participare la Tombolă:
  ⛔Minorii până la 18 ani;
  ⛔Angajaţii “VOLTA SRL”;
  ⛔Persoane juridice revânzători.
 3. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză din Tombolă.
 4. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii în cadrul Tombolei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a urmări în instanţă respectivele persoane, atât prin acţiuni civile, cât şi prin acţiuni penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.
 5. Participanţii la Tombolă sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.

 

Articolul 6. Returul mărfii

 1. În cazul returului de marfă, cumpărătorului îi se propune sa procure alte produse de aceiași suma, în acest caz tichetele rămân valide.
 2. În cazul returului de marfă, cu restituirea contravalorii, tichetele se returnează obligatoriu Organizatorului, iar cele din boxă în cazul dacă vor fi alese caștigătoare, premiul va fi nevalid, în acest sens va fi desemnat alt caștigător.
 3. În cazul când returul este parțial, atunci cumpărătorul alege pe care tichete le invalidează (ex: cumpărătorul pers. fizica a procurat produse în suma de 5000 lei, ulterior face retur de marfa în suma de 2000 lei, în acest caz doua tichete vor fi anulate la alegerea cumpărătorului)
 4. În cazul în care cumpărătorul nu are tichetele fizic în momentul returului, atunci va semna o declarație pe propria răspundere să îi se anuleze tichetele din sistemul 1C al organizatorului.
 5. În cazul în care caștigatorul returneaza produsele procurate neîntemeiat sau cu rea credință, Organizatorul este în drept să recupereze prejudiciul cauzat, inclusiv contravaloarea premiului câstigat.

 

Articolul 7. Premiile tombolei

PREMIILE MICI
1Voucher Valoric de 4000 lei
2Voucher Valoric de 4000 lei
3Masina de Spalat SAMSUNG
4Masina de Spalat SAMSUNG
5Televizor SAMSUNG
6Televizor SAMSUNG
7Bicicleta AUTHOR
8Bicicleta AUTHOR
9Bicicleta AUTHOR
10Bicicleta AUTHOR
11Bicicleta AUTHOR
12Bicicleta AUTHOR
13Bicicleta AUTHOR
14Bicicleta AUTHOR
15Bicicleta AUTHOR
16Bicicleta AUTHOR
PREMIUL MARE
1Automobilul RENAULT CLIO

 

Articolul 8. Adjudecarea, validarea și acordarea premiilor.

 1. Extragerea Tichetelor se va face aleatoriu din totalitatea Tichetelor participante extrase din lototron.
 2. Participantul Castigator va fi apelat în DIRECT de maxim doua ori, pentru a constata validarea tichetul extras.
 3. În cazul când posesorul ticktului extras în perioada extragerii premiilor nu răspunde după doua apeluri efectuate, tichetul se invalidează.
 4. Extragerea tichetului pentru PREMIUL MARE se va efectua în același mod ca și extragerea PREMIILOR MICI.
 5. Având în vedere că extragerea se desfășoara în DIRECT și nu este posibil de verificat validititatea tichetului de catre organizator (ex: fraudă, retur de marfă s.a.), acesta va fi validat la sediul Organizatorului în urma verificării îndeplinirii tuturor condițiilor din prezentul regulament.
 6. În acest sens Organizatorul va extrage un tichet suplimentar pentru Premiul Mare, acestuia îi se va citi numele și prenumele, fără a fi telefonat, în cazul Premiilor Mici se va proceda la fel se va extrage la fel un tichet suplimentar.
 7. Dacă la ridicarea premiilor se constată vre-un tichet invalid, organizatorul va contacta participantul extras suplimentar pentru ai adjudeca premiul.
 8. Participanții la tombola pot câștiga doar un singur Premiu Mic, dar dacă mai deține și alte tichete poate participa și la extragerea Premiului Mare.
 9. În platou va fi prezentă o comisie, formată din doi membri, care vor înscrie câștigătorii în procesul verbal a Extragerii premiilor.
 10. Pentru a primi premiul, caștigătorul trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții obligatorii:
  ✔️Prezintă Tichetul de participare cu codul câștigător;
  ✔️Deține bonul de casă sau copia facturii acestui Tichet (dovadă cumparaturii);
  ✔️Nu a fost constatată careva fraudă;
  ✔️Prezintă Buletinul de identitate;
  ✔️Achită impozit referitor de Premiul Mare, în conformitate cu Codul Fiscal al RM;
  ✔️Semnează un act de primire-predare.
 11. În cazul în care câștigătorul fizic este în imposibilitate de a ridica premiul, atunci este în drept să împuternicească o persoană prin procura notariala.
 12. Cadourile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.
 13. Pentru a ridica premiul, câștigătorul trebuie să se apropie la adresa str. Padurii 19, în termen de 5 zile calendaristice din momentul petrecerii Extragerii premiilor.
 14. Neprezentarea Câştigătorului în timp de 5 zile calendaristice pentru validare şi ridicare a Premiului câştigat, atrage decăderea acestuia din toate drepturile asupra lui.
 15. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui Câştigător, pe motivul, imposibilităţii de anunţare telefonică cauzată de schimbarea numărului de telefon, situarea câştigătorului într-o arie fără acoperire s.a., precum şi pe motivul pierderii de către Câştigător a bonului fiscal şi/sau Tichetului de participare Câștigător.
 16. În privința garanției ori a conformității premiilor cu orice standarte de calitate sau conformitate, organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere ori obligații, orice cerere sau reclamație în legătură cu acestea urmând a fi adresată exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse.

 

Articolul 9. Datele cu caracter personal și exprimarea acordului de participare.

 1. Participînd la tombolă, câștigâtorul va permite Organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale indicate în tichet în mass-media și pe retelele de socializare.
 2. Prin participarea la Tombolă, Participanţii îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la compania “VOLTA SRL” mesaje SMS, e-mailuri, apeluri vocale cu caracter informativ și promoțional.
 3. Participantul o dată ce semeanza tichetul de participare la tombolă, se prezuma că este deacord cu regulile si condițiile de participare din prezentul Regulament.
 4. Orice participant este în drept să refuze de a participa la Promoție, precum şi a refuza premiul câştigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat.
 5. Prin participarea la Tombolă, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator în scopul includerii acestor date în baza de date a Organizatorului. Datele vor fi utilizate de către Organizator în scopul participării la Tombolă, identificării şi validării ca şi câştigător, înmânării şi primirii premiului, informare (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor.
 6. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Tombolei nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 10. Justificarea unui impediment

 1. Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin regulament. Dacă intervine situaţia de mai sus sau intervine o situaţie de forţa majoră care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea regulamentului şi continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codul Civil.
 2. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la Tombolă existenţa acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi comunicat pe retelele de socializare cat si website-ul Organizatorului volta.md

 

Articolul 11. Litigii

 1. Toate litigiile apărute între Organizator şi participanţii la tombolă vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
 2. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu este posibilă, părţile se vor adresa în instanţele corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 3. In caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.
 4. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii premiului şi privind rezultatele extragerii premiului.
 5. Participanţii la Tombolă nu au dreptul să solicite modificarea şi/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 6. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 7. În cadrul acestei promoții nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.
 8. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului conform prevederilor legale în vigoare  901(33) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, dacă acesta va fi datorat.
 9. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral la modificari dupa necesitate  la termenii și condițiile acestui regulament.

 

Articolul 12. Încetarea Tombolei

 1. Prezenta Tombolă încetează de drept la realizarea obiectivului propus.
 2. De asemenea Tombola poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea acesteia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.