Până la finalul promoției au mai rămas:

 
 

Stimați clienți,

Vă invităm să participați la promoția “Fii ECO!”

Perioada de desfășurare:

De la 15 iulie până la 15 august 2021

Locul desfășurării:

🛒- Magazin online VOLTA.MD

Produse ce participă:

Toate produsele

Condițiile și modul de desfășurare a promoției:

1. Procurați produse în valoare de minim 2000 lei ca persoană fizică sau de 4000 lei ca persoană juridică în magazinul online*;
2. Confirmați participarea în momentul confirmării comenzii la telefon;

3. Urmăriți extragere pe data de 16.08.2021, ora 14.00 în DIRECT pe pagina noastră Facebook;
4. Ridicați cadoul din oficiu central a Companiei VOLTA.

* Ca “bilet de participare” la extragere va servi numărul comenzii online. Mai multe comenzi, mai multe șanse de câștig!

Regulamentul promoției “Fii ECO!” detalii

Articolul 1. Organizatorul Campaniei Promotionale.

 1. Campania promoțională (în continuare ”Promoție”) este organizată și desfașurată de ”VOLTA SRL ”, cu sediul în Chișinău, str. Pădurii 19, c/f 1003600028059 (denumită în continuare ”Organizator”).
 2. Promoția este organizată din fondurile proprii ale ”VOLTA SRL”.

Articolul 2. Temeiul Legal si Dispoziții Generale

 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusive a Legii Nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Prezentul Regulament, (oficial numit în continuare ”Regulament”) reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare  a produselor comercializate de ”VOLTA SRL”, în magazinul online volta.md și a extragerilor de premii în cadrul Tombolei.
 3. Termenii și condițiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toți participanții la promoție.
 4. Prezentul Regulament va fi făcut public începînd cu data de 15.07.2021, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul volta.md pe pagina promoțională.

Articolul 3. Perioada și locul desfășurării campaniei promoționale

 1. Promoția, este organizată pentru cumpărătorii produselor comercializate de magazinul ONLINE  volta.md .
 2. Perioada de procurare a produselor participante în promoție este de: 15.07.2021 ora 00.00 – 15.08.2021 ora 23.59. 
 3. Extragerea premiilor va avea loc pe data de 16.08.2021 ora 14.00:
  ✔️LIVE pe pagina de Facebook @VOLTA.Moldova

Articolul 4.  Modul de desfășurare a campaniei promoționale

 1. Promoția se va lansa pe data de 15.07.2021 ora 00:00 și va finaliza pe data de 15.08.2021 ora 23:59 pentru cumpărăturile specificate în conformitate cu Art.3 al acestui regulament.
 2. Pentru ficare cumpărătură de minim 2000 lei (pentru persoane fizice) și 4000 lei (pentru persoanele juridice) efectuată în magazinele online volta.md, în perioada stabilită în prezentul regulament, participantul primește un bilet de participare (electronic) la promoție.
 3. Numărul biletul de participare (electronic) coincide cu numărul comenzii online.
 4. Solicitarea de participare se face în momentul confirmării comenzii prin telefon.

Articolul 5. Dreptul de participare

 1. La promoție are dreptul să participe orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, sau juridică care procură în perioada derulării Tombolei, produse prin transfer sau achită marfa în momentul cumpărăturii și nu este revânzător.
 2. Nu au dreptul de participare la promoție:
  ⛔Minorii până la 18 ani;
  ⛔Angajaţii “VOLTA SRL”;
  ⛔Persoane juridice revânzători.
 3. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză din promoție.
 4. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premiu în cadrul Tombolei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câştigat şi de a urmări în instanţă respectivele persoane, atât prin acţiuni civile, cât şi prin acţiuni penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.
 5. Participanţii la promoție sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.

 

Articolul 6. Returul mărfii

 1. În cazul returului de marfă, cumpărătorului îi se propune sa procure alte produse de aceiași suma, în acest caz biletul de participare rămâne valid.
 2. În cazul returului de marfă, cu restituirea contravalorii, biletul de participare se anulează de Organizator, în acest sens va fi desemnat alt caștigător.
 3. În cazul când returul este parțial, biletul de participare va fi valid doar dacă difirența rămasă e mai mare ca minimum de participare la promoție (2000 lei / 4000 lei)
 4. În cazul în care caștigatorul returneaza produsele procurate neîntemeiat sau cu rea credință, Organizatorul este în drept să recupereze prejudiciul cauzat, inclusiv contravaloarea premiului câstigat.

 

Articolul 7. Premiul tombolei

 Trotinetă electrică Volta HX7

Articolul 8. Adjudecarea, validarea și acordarea premiilor.

 1. Extragerea  câstigătorului se va face random prin portalul https://www.random.org/.
 2. Participantul Castigator va fi contactat de catre echipa VOLTA și invitat la ridicarea premiului.
 3. Pentru a ridica premiul, câștigătorul trebuie să se apropie la adresa str. Padurii 19.

 

Articolul 9. Datele cu caracter personal și exprimarea acordului de participare.

 1. Participînd la promoție, câștigâtorul va permite Organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale indicate în biletul de participare în mass-media și pe retelele de socializare.
 2. Prin participarea la promoție, Participanţii îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la compania “VOLTA SRL” mesaje SMS, e-mailuri, apeluri vocale cu caracter informativ și promoțional.
 3. Participantul o dată ce confirmă participare la promoție, se prezuma că este deacord cu regulile si condițiile de participare din prezentul Regulament.
 4. Orice participant este în drept să refuze de a participa la Promoție, precum şi a refuza premiul câştigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat.
 5. Prin participarea la promoție, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator în scopul includerii acestor date în baza de date a Organizatorului. Datele vor fi utilizate de către Organizator în scopul participării la Tombolă, identificării şi validării ca şi câştigător, înmânării şi primirii premiului, informare (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor.
 6. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Tombolei nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 10. Justificarea unui impediment

 1. Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin regulament. Dacă intervine situaţia de mai sus sau intervine o situaţie de forţa majoră care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea regulamentului şi continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codul Civil.
 2. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la promoție existenţa acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi comunicat pe retelele de socializare cat si website-ul Organizatorului volta.md

 

Articolul 11. Litigii

 1. Toate litigiile apărute între Organizator şi participanţii la promoție vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
 2. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu este posibilă, părţile se vor adresa în instanţele corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 3. In caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.
 4. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii premiului şi privind rezultatele extragerii premiului.
 5. Participanţii la promoție nu au dreptul să solicite modificarea şi/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 6. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 7. În cadrul acestei promoții nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.
 8. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului conform prevederilor legale în vigoare  901(33) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, dacă acesta va fi datorat.
 9. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral la modificari dupa necesitate  la termenii și condițiile acestui regulament.

 

Articolul 12. Încetarea Tombolei

 1. Prezenta promoție încetează de drept la realizarea obiectivului propus.
 2. De asemenea promoție poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea acesteia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.