• Promotii
 • Livrare
 • Modalitati de plata
 • Contacte

Grădinărește cu BOSCH – Trimmer CADOU

 

Stimați clienți!

Vă invităm să participați la promoția “Grădinărește cu BOSCH”!

Perioada de desfășurare:

De la 14 aprilie până la 30 mai 2020

Locul desfășurării:

🌍- Magazin online VOLTA.MD
Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Pădurii, 19)
Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Uzinelor, 4)
Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Calea Orheiului, 101)
Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10) 

Produse ce participă:

 

Condițiile și modul de desfășurare a promoției:

Cumpără oricare mașină de tuns iarba BOSCH din lista de mai sus și primeste un trimer BOSCH ART2300-B06008A5002 – CADOU

 

 

 

Articolul 1. Dispoziții generale

 1. Campanie promoțională (în continuare ”Promotie”) este organizată și desfașurată de ”VOLTA SRL ”, cu sediul în Chișinău, str. Pădurii 19, c/f 1003600028059 (denumită în continuare ”Organizator”).
 2. Promotia este organizată din fondurile proprii ale VOLTA SRL, dar și din contribuțiile oferite de furnizorii locali sau internaționali.
 3. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusive a Legii Nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.
 4. Prezentul Regulament, (oficial numit în continuare ”Regulament”) reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare  a produselor comercializate de ”VOLTA SRL”, în rețeaua de  magazine VOLTA și a extragerilor de premii în cadrul Promotiei.
 5. Termenii și condițiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toți participanții la Promotie.
 6. Cadou – Trimmer BOSCH ART2300 (in continuare Trimmer-CADOU).
 7. Prezentul Regulament va fi făcut public începînd cu data de 14.04.2020, fiind disponibil oricărei persoane pe siteul volta.md si afișat în fiecare magazin VOLTA.

Articolul 2. Condiții și modul de desfășurare a promoției

 1. Promoția începe din 14.04.2020, ora 08:00 și se finalizează 30.05.2020, ora 14:00.
 2. Campania promoțională, este organizată pentru cumpărătorii produselor comercializate din magazinul ONLINE volta.md
 3. Campania promoțională, este organizată și pentru cumpărătorii ANGRO (pers. Juridice), la adresa:
  1. Magazin VOLTA 1- str. Pădurii 19;
  2. Magazin VOLTA 3- str. Uzinelor 4;
  3. Magazin VOLTA 4– str. Calea Orheiului 101.
  4. Magazin VOLTA 5 – str. Calea Ieșilor 10.

Articolul 3. Dreptul de participare

 1. La promotie are dreptul sa participe orice persoane fizice sau juridice care procură masina de tuns Iarba BOSCH în perioada derulării Promotiei, produse prin transfer sau achita marfa în momentul cumpărăturii, avand in cont bani in avans și nu este revânzător.
 2. MECANISMUL PROMOTIEI: Cumpara oricare masina de tuns iarba BOSCH din lista de mai jos si primeste un trimer BOSCH ART2300-B06008A5002 – CADOU
  B06008B9200 Mașină de tuns iarba Bosch AdvancedRotak 650
  B06008B9300 Mașină de tuns iarba Bosch AdvancedRotak 750
  B06008B9000 Mașină de tuns iarba Bosch UniversalRotak 450
  B06008A4500 Mașină de tuns iarba cu acumulator Bosch ROTAK 43 Li
  B06008A6201 Mașină de tuns iarba ARM 37 1400W 37cm BOSCH
 3. Operatorul va inregistra in procesul-verbal sau in actul de Primire-Predare (data cumparaturii, nr. Bonului fiscal, nr. De cadouri, nume prenume Participant, nr. Telefon, semnatura).
 4. Participantul își exprimă acordul de a oferi Organizatorului informații despre datele sale personale, si va semna pentru primirea cadoului (Trimmer BOSCH ART2300).
 5. Pentru comenzile efectuate on-line de pe volta.md, Trimmerul-CADOU se va elibera odata cu primirea comenzii. Mai multe detalii la nr. telefon 022 26-77-77
 6. În cazurile de retur de marfă, clientul are două obțiuni:
  1. Suma returului să fie acoperită de alte cumparaturi în masura egală;
  2. Returul de marfă să fie însoțit de Trimmerul BOSCH ART2300 primit CADOU (in stare noua nefolosit), in caz contrat va achita contravaloarea Trimmerului in suma de 599 lei.
 7. Nu au dreptul de participare la Promotie:
  1. Minorii până la 16 ani;
  2. Persoane juridice care au datorii față de compania VOLTA SRL.
 8. Orice încercare de fraudare se soldează cu dreptul Organizatorului  de a priva de dreptul de a participa la promotie, cu sesizarea organelor de drept în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.
 9. Participanţii la Promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.

 

Articolul 4.  Datele cu caracter personal

 1. Înregistrarea Trimmerului-CADOU în Procesul-verbal al câștigătorilor constituie manifestarea consimțământului de participare în Promoție și acceptarea condițiilor prezentului Regulament.
 2. Participarea în cadrul Promoției prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfășurare a Promoție, anunțate în mod public de către Organizator.
 3. Acordarea premiului este un eveniment public. Participarea la Promoție implică consimțământul câștigătorilor ca numele și fotografia lor să poată fi publicate și utilizate ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând nicio recompensă de niciun fel din partea organizatorului vis a vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora, cât și acceptul câștigătorului Promoției cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligația de a nu aduce atingere prin declarațiile și faptele lor, în nici un fel organizatorului, sub sancțiunea plății de daune

 

Articolul 5. Acordarea premiilor

 1. Pentru persoanele Fizice , Trimmerul-CADOU se va acorda in momentul  primirii comenzilor, cu livrare la domiciul clientului, conform conditiilor de participare.
 2. Pentru Persoanele Juridice, Trimmerul-CADOU se va acorda in momentul primirii marfurilor la depozitul organizatorului, conform conditiilor de participare.
 3. Organizatorul va înregistra fiecare câștig în Procesul-verbal sau actul de Primire-Predareal Promotiei, iar Participantul va oferi informații personale solicitate de către Organizator, necesare evidenței desfășurării Promoției.
 4. Trimmerul-CADOU se ofera in limita stocului disponibil.
 5. Trimmerul-CADOU se elibereaza doar in ziua primirii comenzii.
 6. Participanții nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc. la Trimmerul primit CADOU.

 

Articolul 6. Drepturile și limitarea responsabilității organizatorului

 1. În cazul în care Câștigătorul nu va accepta oricare dintre condițiile și/sau obligațiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câștigător a refuzat de a intra în posesia cadoului.
 2. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de acordare a cadourilor.
 3. Participanţii la Promoție nu au dreptul să solicite modificarea și/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica la necesitate termenii și condițiile acestui regulament.
 5. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a cadourilor, sau după termenul de revendicare a cadoului prevăzut în prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea cadoului este limitată, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament

 

Articolul 7. Forța majoră

 1. Forța majora reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție, pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă intervine situația de mai sus sau un caz de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Promoției, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codului Civil.
 2. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la Promotie existenţa acesteia în termen de 2 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi comunicat pe website-ul Organizatorului volta.md

 

Articolul 8. Litigii

 1. Toate litigiile apărute între Organizator şi participanţii la Promotie vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
 2. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu este posibilă, părţile se vor adresa în instanţele corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 3. In caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

 

Articolul 9. Încetarea promoției

 1. Prezenta Campanie Promotionala încetează de drept la realizarea obiectivului propus.
 2. Promotia poate inceta la epuizarea stocului de Trimmere BOSCH ART2300
 3. De asemenea Promotia poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea acesteia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Distribuie:

Scroll Up