• Promotii
 • Livrare
 • Modalitati de plata
 • Contacte

Combustibil Cadou!

Stimați clienți!

Vă invităm să participați la promoția “Combustibil Cadou”!

Perioada de desfășurare:

De la 3 februarie până la 31 martie 2020

Locul desfășurării:

🛒- Magazin online VOLTA.MD
Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Pădurii, 19)
Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Uzinelor, 4)
Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Calea Orheiului, 101)
Magazin VOLTA (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10)

Produse ce participă:

Toate produsele

Condițiile și modul de desfășurare a promoției:

1. Procurați produse de 5 000 lei ca persoană fizică sau de 10 000 lei ca persoană juridică într-unul din magazinele companiei VOLTA sau în magazinul online ;
2. La achitarea sau primirea comenzii solicitați* și primiți cardul de combustibil LUKOIL** cu nominalul de 192 lei (10L -Benzină Premium95 sau 11,3L – Motorină Euro5 sau 17,5L – Gaz Lichefiat);
3. Până la 31.05.2020 mergeți la orice benzinaria LUKOIL și alimentați unitatea de transport cu combustibil în baza cardului

* Pentru clienții ce efectuează comanda on-line solicitarea se face în momentul confirmării comenzii prin telefon.

** Dacă suma comenzii va fi mai mare de 10 000 lei (20 000 lei persoane juridice ) clientul va primi două carduri de combustibil cadou, 15 000 lei (30 000 lei persoane juridice) – 3 carduri de combustibil e.t.c.

 

 

Spre cumpărături
 

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Combustibil CADOU”

 

Articolul 1. DISPOZITII GENERALE

 1. Campanie promoțională (în continuare ”Promotie”) este organizată și desfașurată de ”VOLTA SRL ”, cu sediul în Chișinău, str. Pădurii 19, c/f 1003600028059 (denumită în continuare ”Organizator”).
 2. Promotia este organizată din fondurile proprii ale VOLTA SRL, dar și din contribuțiile oferite de furnizorii locali sau internaționali. 
 3. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusive a Legii Nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.
 4. Prezentul Regulament, (oficial numit  în continuare ”Regulament”) reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare  a produselor comercializate de ”VOLTA SRL”, în rețeaua de  magazine VOLTA și a extragerilor de premii în cadrul Promotiei.
 5. Termenii și condițiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toți participanții la Promotie.
 6. Cadou – Card de combustibil cu nominalul de 192 lei.
 7. Prezentul Regulament va fi făcut public începînd cu data de 03.02.2020, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul www.volta.md  și afișat în fiecare magazin VOLTA.

 

Articolul 2. CONDIȚII ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

 1. Promoția începe din 03.02.2020, ora 08:00 și se finalizează 31.03.2020, ora 18:00.
 2. Campania promoțională, este organizată pentru cumpărătorii produselor comercializate din magazinul on-line www.volta.md si  din Magazinele VOLTA  din Chișinău, aflate pe adresa:
 • Magazin VOLTA  1- str. Pădurii 19;
 • Magazin VOLTA 3- str. Uzinelor 4;
 • Magazin VOLTA 4– str. Calea Orheiului 101;
 • Magazin VOLTA 5 – str. Calea Ieșilor 10.

 

Articolul 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. La promotie are dreptul sa participeorice persoane fizicesau juridice care procură în perioada derulării Promotiei, produse prin transfer sau achita marfa în momentul cumpărăturii, neavând datorii la ziua cumpărături și nu este revânzător.
 2. Pentru ficare cumpărătură de minim 5000 lei (pentru persoane fizice) și 10000 lei (pentru persoanele juridice) efectuată în magazinele VOLTA pe un singur bon fiscal,  in perioada derularii promotiei.
 3. Participantul va primi un card de combustibil LUKOIL, cu nominal de 192 lei, echivalentul aproximativ a: 10L- Benzina Premium95 sau 11,3L – Motorina Euro5 sau 17,4L – Gaz Lichefiat. Valabilitatea cadului de combustibil va fi până în data de 31.05.2020.
 4. Cantitatea de combustibil variaza in functie de pretul afisat la panoul statiei peco, in ziua alimentarii.
 5. Operatorul sau casierul va inregistra in procesul-verbal (data cumparaturii, nr. Bonului fiscal, nr. Cadrului LUKOIL, nume prenume Participant, nr. Telefon, semnatura).
 6.  Participantul își exprimă acordul de a oferi Organizatorului informații despre datele sale personale, si va semna pentru primirea cadoului (card combustibil).
 7. Pentru comenzile efectuate on-line de pe www.volta.md, Cardul de combustibil se va elibera odata cu primirea comenzii. Mai multe detalii la nr. telefon 022 26 77 77.
 8. Nu se va accepta sumarea valorilor de pe mai multe bonuri fiscale sau bonuri cu data diferită de perioada de desfășurare a Promoției. 
 9. În cazurile de retur de marfă, clientul are două obțiuni: 
  • a) Suma returului să fie acoperită de alte cumparaturi în masura egală;
  • b) Returul de marfă să fie însoțit de achitarea nominalui de 192 lei- valorează combustibilului primit Cadou. 
 10. Nu au dreptul de participare la Promoție:
  • a) Minorii până la 16 ani;
  • b) Persoane juridice care au datorii față de compania VOLTA SRL.
 11. Orice încercare de fraudare se soldează cu dreptul Organizatorului  de a priva de dreptul de a participa la promotie şi de a urmări în instanţă respectivele persoane, atât prin acţiuni civile, cât şi prin acţiuni penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.
 12. Participanţii la Promoție sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.

 

Articolul 4. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 1. Înregistrarea Cardului de combustibil în Procesul-verbal al câștigătorilor constituie manifestarea consimțământului de participare în Promoție și acceptarea condițiilor prezentului Regulament.
 2. Participarea în cadrul Promoției prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfășurare a Promoție, anunțate în mod public de către Organizator.
 3. Acordarea premiului este un eveniment public. Participarea la Promoție implică consimțământul câștigătorilor ca numele și fotografia lor să poată fi publicate și utilizate ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând nicio recompensă de niciun fel din partea organizatorului vis a vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora, cât și acceptul câștigătorului Promoției cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligația de a nu aduce atingere prin declarațiile și faptele lor, în nici un fel organizatorului, sub sancțiunea plății de daune.

 

Articolul 5. ACORDAREA PREMIILOR

 1. Cadoul (card de combustibil) se vor acorda pe loc, conform conditiilor de participare. Organizatorul va înregistra fiecare câștig în Procesul-verbal al Promotiei, iar Participantul va oferi informații personale solicitate de către Organizator, necesare evidenței desfășurării Promoției.
 2. Cadourile (cardurile de combustibil) se ofera in limita stocului disponibil.
 3. Cadoului (card combustibil) se elibereaza doar in ziua cumparaturii.
 4. Participanții nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc., cu privire la condițiile stipulate în prezentul Regulament.
 5. Câștigătorii acceptă în mod expres obligația sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Promoția dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Câștigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza datele personale (numele și prenumele) și imaginea sa pentru anunțarea oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii.

 

Articolul 6. DREPTURILE ȘI LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

 1. În cazul în care Câștigătorul nu va accepta oricare dintre condițiile și/sau obligațiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câștigător a refuzat de a intra în posesia cadoului.
 2. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de acordare a cadourilor.
 3. Participanţii la Promoție nu au dreptul să solicite modificarea și/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 4. Organizatorul  își rezervă dreptul de a modifica la necesitate termenii și condițiile acestui regulament.
 5. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a cadourilor, sau după termenul de revendicare a cadoului prevăzut în prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea cadoului este limitată, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 7. FORTA MAJORA

 1. Forța majora reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție, pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă intervine situația de mai sus sau un caz de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Promoției, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codului Civil.
 2. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la Promotie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi comunicat pe website-ul Organizatorului www.volta.md.

 

Articolul 8. LITIGII

 1. Toate litigiile apărute între Organizator şi participanţii la Promoție vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
 2. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu este posibilă, părţile se vor adresa în instanţele corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 3. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

 

Articolul 9. ÎNCETAREA PROMOȚIEI 

 

 1. Prezenta Campanie Promoțională încetează de drept la realizarea obiectivului propus.
 2. Promoția poate înceta la epuizarea stocului de carduri de combustibil.
 3. De asemenea Promotia poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea acesteia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

 

 

 

 

Partenerii promoției:

Distribuie:

Scroll Up